Algemeen:

 • De trucks moeten ooit door een fabriek of erkende importeur in deze staat geleverd zijn.
 • Bij twijfel moet de deelnemer bewijs kunnen overleggen.
 • De motor en de gehele transmissie moeten van het originele type zijn. De originele cabine moet gemonteerd zijn.
 • Extra brandstoftoevoer, in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Alle onderdelen van de truck dienen deugdelijk bevestigd te zijn (zoals accu, banden, gewichten)
 • De truck dient in een deugdelijke staat van onderhoud te zijn, zaken als remmen en stuurinrichting moeten probleemloos werken.
 • Het lekken van vloeistof uit een truck is verboden. Trucks met lekkage worden niet toegelaten op het terrein.
 • Brandstof tanken is op het gehele terrein verboden.
 • De deelnemer neemt op geheel eigen risico deel aan de wedstrijd.
 • De truck moet een standaard wegtransport truck zijn, (geen speciaalbouw). De cabine, het chassis en de motor dienen van hetzelfde merk te zijn (niet merkvreemd).
 • Het maximale gewicht van de trucks is 12.500KG .
 • Het motortoerental mag niet meer dan 30% hoger zijn dan het standaard toerental met een maximum van 2.500 omwentelingen per minuut.
 • Als brandstof mag alleen gebruik worden gemaakt van normale dieselolie. Het is verboden andere vloeistoffen, brandstoffen of gassen toe te voegen, in te spuiten of te vernevelen in of op enig deel van de truck. Het toepassen van waterinjectie is verboden. Uitzondering hierop vormt een af fabriek Ad-blue systeem
 • Gevaarlijke stoffen op of aan de truck zijn niet toegestaan, uitgezonderd dieselolie.
 • De truck dient voorzien te zijn van deugdelijk gemonteerde en stevige stoel(en) die het gewicht van de bestuurder en eventuele bijrijder in elke richting op kan vangen. Het veermechanisme van een stoel dient geblokkeerd te zijn.
 • Het dragen van ten minste een drie-punts gordel voor bestuurder en eventuele bijrijder tijdens de trekpoging is verplicht.
 • Aan de veiligheid van de cabine mag geen afbreuk gedaan worden.
 • De truck dient voorzien te zijn van achteruitrijdverlichting en eventueel een zoemer. Deze dient automatisch te worden geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitrijdversnelling. De achteruitrijdverlichting dient in een witte kleur naar achteren gericht te zijn.
 • Er dient een werkende parkeerrem aanwezig te zijn.
 • Indien gebruik gemaakt wordt van handgas, dient een dodemansgashendel toegepast te worden die zo werkt dat bij meer gas de hendel naar voren moet worden gedrukt en door een veer terug getrokken wordt.

Banden:

 • De wedstrijden zijn opengesteld voor trucks op rubber banden.
 • Stalen kammen of kettingen o.i.d. zijn niet toegestaan.
 • Opgesneden Banden zijn niet toegestaan.

Trekhaak:

 • Het gebruik van kettingen of kabels is niet toegestaan.
 • Het trekoog van de trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn met een tolerantie van 10 graden.
 • Het trekoog dient door middel van een kingpin gemonteerd te worden aan de opleggerkoppeling.
 • Tijdens de trekpoging dient de borging van het slot aangebracht te zijn.
 • Het trekoog moet in alle richtingen spelingvrij en deugdelijk gemonteerd zijn.
 • Een aanhaakpunt korter dan 450 mm achter het hart van het achterwiel is niet toegestaan.
 • Een aanhaakpunt verder dan 500 mm vanaf het achterste deel van de truck is niet toegestaan.
 • Het aanhaakpunt mag zich maximaal 1250 mm achter het hart van het achterwiel bevinden.
 • De bovenzijde van het aanhaakpunt mag zich maximaal 1250 mm vanaf de grond bevinden.
 • De ketting dient verticaal ingehaakt te kunnen worden
 • De truck moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de truck.
 • De trekhaak moet voldoen aan de maatvoering volgens onderstaande tekening:

Reclame:

 • Reclame borden zijn toegestaan mits deze niet buiten de truck uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van de borden draaiend gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor gemonteerd zijn.

Gewicht:

 • De ballastgewichten mogen geen gevaar opleveren voor de bestuurder en sleepwagen bemanning
 • De ballastgewichten mogen de bestuurder op geen enkele manier hinderen in het besturen van de truck en zicht rondom de truck. Minigravers en andere soortgelijke constructies zijn niet toegestaan.
 • De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de truck bevestigd zijn.
 • De Ballastgewichten dienen zodanig bevestigd te zijn dat het voertuig op een veilige manier over de weegbrug kan.
 • Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel voor het makkelijk  aan en afkoppelen van de sleepwagen.
 • Het gewicht van de  truck wordt met een op de wedstrijd aanwezige weegbrug bepaald. Deze weegbrug is voor eenieder gelijk en discussie met de weegbrug bemanning is dus niet nodig.