Algemeen:

 • De tractoren moeten standaard landbouw of fabriekstractoren zijn zonder wijzigingen.
 • De complete hefinrichting en standaard aftakas moeten aanwezig zijn
 • De tractoren moeten ooit door een fabriek of erkende importeur in deze staat geleverd zijn.
 • Bij twijfel moet de deelnemer bewijs kunnen overleggen.
 • De motor en de gehele transmissie moeten van het originele type zijn. De originele motorkap moet gemonteerd zijn.
 • Het maximale motortoerental is 2700 omw/min. Bij twijfel wordt het toerental gemeten en kan tot diskwalificatie leiden.
 • Extra brandstoftoevoer, in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Andere dan door de fabriek opgegeven brandstof, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop vormen tractoren welke af fabriek zijn uitgerust met Ad-blue
 • Waterinjectie is niet toegestaan.
 • Indien er geen originele uitlaat gemonteerd is dan dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2X M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 90mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
 • Alle onderdelen van de tractor dienen deugdelijk bevestigd te zijn (zoals accu, banden, gewichten)
 • De tractor dient in een deugdelijke staat van onderhoud te zijn, zaken als remmen en stuurinrichting moeten probleemloos werken.
 • Het lekken van vloeistof uit een tractor is verboden. Tractoren met lekkage worden niet toegelaten op het terrein.
 • Brandstof tanken is op het gehele terrein verboden.
 • De deelnemer neemt op geheel eigen risico deel aan de wedstrijd.
 • De tractor moet voorzien zijn van de standaard achterbrug, de standaardbehuizing van de versnellingsbak en een standaard motorblok. Deze combinatie moet geleverd zijn in een standaard landbouwtractor. Het voorfront dient origineel te zijn. Er mag maximaal 1 turbo aanwezig zijn.
 • De motor origineel zijn en mag niet opgeliterd zijn.
 • De in- en uitlaatspruitstukken mogen niet merkvreemd zijn, de voet aanpassen mag echter wel.
 • Tussen de motor en het koppelingshuis is een tussenplaat toegestaan, mits deze standaard op de trekker aanwezig is.
 • De aandrijflijn bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug, moeten aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen of aangelaste delen.
 • De turbo moet op de originele plaats zitten.
 • Een intercooler is verboden mits standaard op de trekker aanwezig.
 • De brandstof moet diesel zijn.
 • Waterinjectie is verboden.
 • Opgesneden banden zijn verboden.
 • De hefinrichting dient aanwezig te zijn (eventueel zonder hefarmen).
 • Zichtbare turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.
 • Het toerental van de tractor mag niet meer dan 2700 omw./min. zijn
 • Een heupgordel is verplicht.
 • Een noodstop is verplicht en de bediening hiervan dient zich aan de achterzijde in het midden van het voertuig te bevinden, met een maximum van 15 cm uit het midden naar alle richtingen, recht boven het aanhaakpunt op een hoogte van 120 cm boven het aanhaakpunt.
 • De noodstop sluit, indien getrokken, de luchtinlaat af, zodanig dat de motor geen toeren en geen vermogen meer kan op bouwen.
 • Het aanhaakpunt mag maximaal 50 cm hoog zijn, gemeten vanaf de grond.

Banden:

 • De wedstrijden zijn opengesteld voor tractoren op rubber banden.
 • Stalen kammen of kettingen o.i.d. zijn niet toegestaan.
 • Opgesneden Banden zijn niet toegestaan.
 • De totale breedte van de tractor mag niet meer bedragen dan 300 cm.
 • Vierwielaandrijving is niet toegestaan.
 • Dubbellucht is niet toegestaan.

Steigerbegrenzer:

 • Steigerbegrenzers zijn verplicht.
 • Voor alle klassen geld dat de hefinrichting in de laagste stand staat voordat er wordt aangehaakt
 • De hefinrichting mag gebruikt worden op voorwaarde dat deze degelijk geblokkeerd is en eventuele aanwezige snel-koppelingen degelijk vergrendeld zijn.
 • De steigerbegrenzer en de trekhaak mogen op geen enkele wijze met elkaar verbonden zijn.
 • De steigerbegrenzer moet de trekker kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin hij deelneemt.
 • Er mag geen verbinding zijn tussen de hefkogels zoals gatenbalk of rol.
 • De steigerbegrenzer mag geen hinder vormen voor het aanhaken van de sleepwagen
 • De steigerbegrenzer dient te voldoen aan de maatvoering van onderstaande tekening:

Trekhaak:

 • De trekhaak mag geen constructieve verbinding hebben met een punt hoger gelegen dan de hartlijn van de achteras.
 • De trekhaak moet in alle richtingen spelingvrij gemonteerd zijn.
 • De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn.
 • De ketting dient verticaal ingehaakt te kunnen worden
 • Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering
 • Het vaste aanhaak punt dient maximaal 50 cm. hoog te zijn, gemeten vanaf de grond.
 • Een trekhaak korter dan 45 cm. uit het hart van de achteras is niet  toegestaan en mag niet achter de achterwielen uitsteken.
 • Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.
 • De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.
 • De trekhaak moet voldoen aan de maatvoering volgens onderstaande tekening:

 

Kantelbeveiliging:

 • De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
 • Een zelfgebouwde kantelbeveiliging moet voldoen aan de in de Nederlandse wet gestelde eisen.

Reclame:

 • Reclame borden zijn toegestaan mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van de borden draaiend gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor gemonteerd zijn.

Gewicht:

 • Het gewichts mag maximaal 7000 Kg zijn inclusief het gewicht van de bestuurder.
 • De ballastgewichten mogen maximaal 10 cm achter de achterwielen uitsteken.
 • De ballastgewichten mogen niet hoger dan de achterspatborden bevestigd zijn.
 • De ballastgewichten mogen geen gevaar opleveren voor de bestuurder en sleepwagen bemanning
 • De ballastgewichten mogen de bestuurder op geen enkele manier hinderen in het besturen van de tractor en zicht rondom de tractor. Hefmasten en andere soortgelijke constructies zijn niet toegestaan.
 • De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn.
 • De Ballastgewichten dienen zodanig bevestigd te zijn dat het voertuig op een veilige manier over de weegbrug kan.
 • De frontgewichten en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 85 cm. voor de tractor uitsteken gemeten vanaf de voorzijde grill.
 • Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk  aan en afkoppelen van de sleepwagen.
 • Het gewicht van de tractor wordt met een op de wedstrijd aanwezige weegbrug bepaald. Deze weegbrug is voor eenieder gelijk en discussie met de weegbrug bemanning is dus niet nodig.