Algemeen:

 • De tractoren moeten standaard landbouw of fabriekstracktoren zijn zonder wijzigingen.
 • De complete hefinrichting en standaard aftakas moeten aanwezig zijn
 • Ter controle maken wij gebruik van een vermogenstester waarbij het door de fabriek opgegeven vermogen niet meer dan 10% mag worden overschreden, gemeten aan de aftakas.
 • De tractoren moeten ooit door een fabriek of erkende importeur in deze staat geleverd zijn.
 • Bij twijfel moet de deelnemer bewijs kunnen overleggen.
 • De motor en de gehele transmissie moeten van het originele type zijn. De originele motorkap moet gemonteerd zijn.
 • Het maximale motortoerental is 2700 omw/min. Bij twijfel wordt het toerental gemeten en kan tot diskwalificatie leiden.
 • Extra brandstoftoevoer, in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Andere dan door de fabriek opgegeven brandstof, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop vormen tractoren welke af fabriek zijn uitgerust met Ad-blue
 • Waterinjectie is niet toegestaan.
 • Indien er geen originele uitlaat gemonteerd is dan dient zo dicht mogelijk na de turbo een kruis gemonteerd te zijn van 2X M10 8.8 bouten. Bij een uitlaat diameter groter dan 90mm dient er een 2e kruis 45° t.o.v. het 1e kruis gemonteerd te zijn binnen 10cm van het 1e kruis.
 • Alle onderdelen van de tractor dienen deugdelijk bevestigd te zijn (zoals accu, banden, gewichten)
 • De tractor dient in een deugdelijke staat van onderhoud te zijn, zaken als remmen en stuurinrichting moeten probleemloos werken.
 • Het lekken van vloeistof uit een tractor is verboden. Tractoren met lekkage worden niet toegelaten op het terrein.
 • Brandstof tanken is op het gehele terrein verboden.
 • De deelnemer neemt op geheel eigen risico deel aan de wedstrijd.

Banden:

 • De wedstrijden zijn opengesteld voor tractoren op rubber banden.
 • Stalen kammen of kettingen o.i.d. zijn niet toegestaan.
 • Opgesneden Banden zijn niet toegestaan.
 • De totale breedte van de tractor mag niet meer bedragen dan 300 cm.
 • Vierwielaandrijving is toegestaan in de klasse 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 9, 11 en 13 Tons klassen.
 • Dubbellucht is niet toegestaan.

Steigerbegrenzer:

 • Steigerbegrenzers zijn verplicht bij tractoren in alle klassen tot en met 6,5 ton en de 7,5 ton Duitse klasse (OOK voor de  oldtimers).
 • Voor 2 wiel aangedreven tractoren is een steigerbegrenzer verplicht in alle klassen (ook boven de 6,5 ton)
 • Voor alle klassen geld dat de hefinrichting in de laagste stand staat voordat er wordt aangehaakt
 • De hefinrichting mag gebruikt worden op voorwaarde dat deze degelijk geblokkeerd is en eventuele aanwezige snel-koppelingen degelijk vergrendeld zijn.
 • De steigerbegrenzer en de trekhaak mogen op geen enkele wijze met elkaar verbonden zijn.
 • De steigerbegrenzer moet de trekker kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin hij deelneemt.
 • Er mag geen verbinding zijn tussen de hefkogels zoals gatenbalk of rol.
 • De steigerbegrenzer mag geen hinder vormen voor het aanhaken van de sleepwagen
 • De steigerbegrenzer dient te voldoen aan de maatvoering van onderstaande tekening:

Trekhaak:

 • De trekhaak mag geen constructieve verbinding hebben met een punt hoger gelegen dan de hartlijn van de achteras.
 • De trekhaak moet in alle richtingen spelingvrij gemonteerd zijn.
 • De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn.
 • De ketting dient verticaal ingehaakt te kunnen worden
 • Indien er sprake is van voorasvering, wordt er gemeten in de laagste stand van de voorasvering
 • Het vaste aanhaak punt dient maximaal 50 cm. hoog te zijn, gemeten vanaf de grond.
 • Voor de 7,5 ton Duitse klasse is de maximale trekhaak hoogte 80cm
 • Voor 11 en 13 T mag deze max. 60 cm te zijn.
 • Een trekhaak korter dan 45 cm. uit het hart van de achteras is niet  toegestaan en mag niet achter de achterwielen uitsteken.
 • Bij het gebruik van een losse ring of topschalm (die voldoet aan de maatvoering hieronder) aan de vaste trekhaak, wordt de lengte en hoogte van de vaste trekhaak gehanteerd, dus wordt er gemeten zonder de aanwezigheid van de ring of topschalm.
 • De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.
 • De trekhaak moet voldoen aan de maatvoering volgens onderstaande tekening:

 

Kantelbeveiliging:

 • De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
 • Een zelfgebouwde kantelbeveiliging moet voldoen aan de in de Nederlandse wet gestelde eisen.

Reclame:

 • Reclame borden zijn toegestaan mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van de borden draaiend gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor gemonteerd zijn.

Gewicht:

 • De gewichtsklassen zijn: 1900 Kg, 2500 Kg, 3500 Kg, 4500 Kg, 5500 Kg, 6500 Kg, 7000 Kg TWD, 7500 Kg, 9000kg,  11000 Kg en 13000kg. De genoemde klassen zijn inclusief het gewicht van de bestuurder.
 • De ballastgewichten mogen maximaal 10 cm achter de achterwielen uitsteken.
 • De ballastgewichten mogen niet hoger dan de achterspatborden bevestigd zijn.
 • De ballastgewichten mogen geen gevaar opleveren voor de bestuurder en sleepwagen bemanning
 • De ballastgewichten mogen de bestuurder op geen enkele manier hinderen in het besturen van de tractor en zicht rondom de tractor. Hefmasten en andere soortgelijke constructies zijn niet toegestaan.
 • De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn.
 • De Ballastgewichten dienen zodanig bevestigd te zijn dat het voertuig op een veilige manier over de weegbrug kan.
 • De frontgewichten en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 85 cm. voor de tractor uitsteken gemeten vanaf de voorzijde grill. Bij de klasse 7500 Kg en zwaarder mag dit 145cm zijn.
 •  Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk  aan en afkoppelen van de sleepwagen.
 • Het gewicht van de tractor wordt met een op de wedstrijd aanwezige weegbrug bepaald. Deze weegbrug is voor eenieder gelijk en discussie met de weegbrug bemanning is dus niet nodig.