Bestuursleden

Het bestuur van het AJK Haarlemmermeer bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Harm de Ruijter.

Secretaris: Johnny van Zanten.

Penningmeester: Ernst Jan Bus.

De trekkertrek commisie bestaat uit:

Voorzitter: Paul Munsterman.

Media en Website: Maurice Dhaene en Johnny van Zanten.

Commisieleden: Jan Chris Avis, Jan-Willem de Jong, Paul Pruissen.