Bestuursleden

Het bestuur van het AJK Haarlemmermeer bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Harm de Ruiter.

Secretaris: Johnny van Zanten.

Penningmeester: Ernst Jan Bus.

De trekkertrek commisie bestaat uit:

Voorzitter: Paul Munsterman.

Media en Website: Maurice Dhaene en Johnny van Zanten.

PR en Jury: Leony Tensen en Dorine Koeckhoven

Commissieleden: Jan Chris Avis, Jan-Willem de Jong, Paul Pruissen.